Fundacja Kuchnia


Adres:
02-404 Warszawa, Włochy, ul. Ks.J.Chrościckiego 15
Typ placówki:
NGO
Kontakt dla uczestników Festiwalu:
Sylwia Romańczak, tel.: 575909683, sylwia.romanczak@gmail.com
Adres WWW:
https://pl-pl.facebook.com/fundacjakuchnia/otwiera się w nowej karcie

Informacje o budynku

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, z poziomu terenu,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Toalety: dostępne dla osób z niepełnosprawnością.