Urząd Dzielnicy Żoliborz


Adres:
01-627 Warszawa, Żoliborz, ul. Słowackiego 6
Typ placówki:
Instytucja miejska
Kontakt dla uczestników Festiwalu:
Anna Orzechowska, tel.: 224438895, aorzechowska@um.warszawa.pl
Adres WWW:
http://www.zoliborz.org.pl/otwiera się w nowej karcie

Informacje o budynku

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, z poziomu terenu,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Toalety: dostępne dla osób z niepełnosprawnością.