Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Bemowo-Włochy – Warszawskie Dni Seniora

otwórz menu zamknij menu

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Bemowo-Włochy


Adres:
01-315 Warszawa, Bemowo, ul. gen.MerianaC.Coopera 5
Typ placówki:
Inna
Kontakt dla uczestników Festiwalu:
Aneta Salwin, kom.: 696440631, tel.: 221637105, marketing@zozbemowo.pl
Adres WWW:
http://www.zozbemowo.plotwiera się w nowej karcie

Informacje o budynku

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku:

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Toalety: