Fundacja Edukacji Społecznej


Adres:
00-331 Warszawa, Śródmieście, ul. Sewerynów 4
Typ placówki:
NGO
Kontakt dla uczestników Festiwalu:
Agnieszka Krzęczko, tel.: 226464886, sekretariat@fes.edu.pl
Adres WWW:
http://fes.edu.plotwiera się w nowej karcie

Informacje o budynku

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku:

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Toalety: