Satin PODOLOGIA


Adres:
02-775 Warszawa, Ursynów, ul. Alternatywy 7
Typ placówki:
Biznes
Kontakt dla uczestników Festiwalu:
Satin Satin, tel.: 223546544, alternatywy@satin.pl
Adres WWW:
http://www.satin.plotwiera się w nowej karcie

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking bezpłatny. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, pochylnią, podnośnikiem schodowym,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Toalety: dostępne dla osób z niepełnosprawnością.